سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی علی – دانشگاه امام حسین(ع)
سجاد شاه ملکی – دانشگاه امام حسین(ع)
مهدی اژئیان – پژوهشکده فیزیک، تهران
مهرداد نجفی – پژوهشکده فیزیک، تهران

چکیده:

تک بلور KBrxCl1-x بدون ناخالصی به روش چکرالسکی در آزمایشگاه تحقیقاتی رشد بلور، رشد داده شد. آنالیز حاصل از پراش اشعه ایکس بر روی نمونه ها نشان می دهد که با ورود درصدهای مختلف، جابجایی بسیار کوچکی در مکان قله ها و شدت نسبی آنها ایجاد می شود که این جابجایی باعث تغییر در ثابت شبکه ای بلورها می گردد. در ضمن این نتایج با توجه به شعاع یونی قابل توجیح
می باشد.