سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی یزدانی نژاد – آزمایشگاه رشد بلور ، گروه فیزیک دانشگاه سمنان ، سمنان
حمید رضا قلی پور دیزجی – آزمایشگاه رشد بلور ، گروه فیزیک دانشگاه سمنان ، سمنان

چکیده:

بلور ADP با استفاده از روش رشد از محلول در دمای پایین رشد داده شد . تاثیر pH های مختلف محلول نسبت به سرعت رشد با استفاده از روش اپتیکی موردبررسی قرار گرفت . همچنین به کمک طیف اشعه ایکس(XRD)ساختار بلورهای رشد یافته بررسی گردید