مقاله رشد بلور Bi2Te3)0.96(Bi2Se3)0.04) به روش رشد ناحيه اي و بررسي تغييرات شيميايي ترکيب در راستاي رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: رشد بلور Bi2Te3)0.96(Bi2Se3)0.04) به روش رشد ناحيه اي و بررسي تغييرات شيميايي ترکيب در راستاي رشد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيمرساناي ترموالکتريکي
مقاله رشد بلور
مقاله توان ترموالکتريکي
مقاله محلول جامد شبه دوتايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله كرمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفرجي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه اي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيب (Bi2Te3)0.96(Bi2Se3)0.04 نيم رساناي نوع – n براي استفاده در سيستم هاي سردکننده ترموالکتريکي است. تک بلور اين ترکيب به روش رشد ناحيه اي رشد داده شد و توان ترموالکتريکي (a2s) در امتداد رشد نمونه بلورين که در آن s رسانايي الکتريکي، a ضريب سيبک است اندازه گيري شد. در اين اندازه گيري شيب چشم گيري در توان ترموالکتريکي در امتداد نمونه مشاهده شد. ساختارهاي ترکيب در بخش هايي از بلور رشد داده شده به روش آناليز XRD مورد بررسي قرار گرفت. تغييرات ترکيب شيميايي (تابع توزيع Bi2Se3) برازش هم ارزي با تغييرات توان ترموالکتريکي در امتداد ميله رشد داده شده دارد. فرايند تجربي رشد بلور با تحليل رياضي شبيه سازي شد. با تحليل رياضي شيب تراکم Bi2Se3 در امتداد نمونه رشد داده شده بررسي و معلوم شد که در فرايند رشد تغييرات مقدار Bi2Se3 در راستاي رشد بلور Bi2Te3– Bi2Se3 چشم گير است.