سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده بوجاری صفت – گروه فیزیک
مجید جعفرتفرشی – گروه فیزیک
مصطفی فضلی – گروه شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

دستگاه کشش بلور چکرالسکی طراحی و ساخته شده در دانشگا ه سمنان و کوره سه ناحیه ای برای رشد تک بلورهای β −BaB2 O4 به کار گرفته شد . مـواد اولیه به روش کربنات سنتز گردیده و از تویوب آلومینایی که عملیات خنک سازی آن توسط جریان گاز آرگون صورت می گرفت برای هسته گـذاری اولیـه در فـاز دمای پایین مذاب استفاده ش د . بلورهای BaB2 O4 که آهنگ کشش آن ۴-۲ میلی متر در ساعت بود با اندازه های محدود در کنار یکدیگر در داخل تویوب رشـد نمودند