سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام دیبایی اصل – گروه فیزیک
مجید جعفرتفرشی – گروه فیزیک
مصطفی فضلی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده:

از یک مدل ترمودینامیکی برای توصیف رشد تک بلورهای ZnS به روش CVT با استفاده از ید به عنوان عامل انتقال استفاده گردید. شرایط بهینه رشد در سیستم ZnS – I2 ، بر اساس فشار جزئی مولفه های مختلف پیش بینی گردید . آزمایشات مختلفی برای رشد بلورهای ZnS، با استفاده از ید به عنوان عامل انتقال در داخل تویوب بسته تحت شرایط مختلف انجام پذیرفت . نتایج نشان دادند که تحت شرایط بهینه پیش بینی شده توسط مدل ترمودینامیکی بلورهای ZnS با کیفیت بهتری رشد می نمایند.