سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا پاک نژاد – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ؛ تبریز
محمد قربانعلیلو –

چکیده:

آهنگ و تابع رشد ناپایداری رامان رو به جلو مربوط به تابش یک لیزر پیکوثانیه با شدت(۲ I ≤ ۱۰۱۸W / cm) به یک پلاسمای سرد کم چگال در حالت نسبیتی ضعیف محاسبه شده و نشان داده می شود که منبع تولید این نا پایداری امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده بنام امواج استوکس و آنتی استوکس هستند بطوریکه نیروی پاندرموتیو حاصل ازآنها باعث ایجاد امواج ردپایی پلاسمایی و در نتیجه مدوله شدن چگالی پلاسما می شود . با گذشت زمان با افزایش دامنه امواج استوکس و آنتی استوکس ، دامنه امواج ردپایی ودرنتیجه دامنه نوسانات چگالی در پلاسما افزایش یافته و به این ترتیب ناپایداری رامان که در چهارمرحله رخ می دهد ، باآهنگ مشخصی در پلاسما رشد می کند.