سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیر توکلی – دانشجوی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون صنعت هوانوردی در جهان، بررسی ناوگان هوایی و مقایسة صنعت هوایی کشورهای در حال توسعه با الگویی مناسب در سطح جهانی، امری مهم در سیاست گذاری های کلان دولت هاست . لذا بررسی وضعیت ناوگان هوایی ایران و ارائة راهکارهای مناسب جهت تسریع رشد صنایع هوایی و ه مچنین لزوم به کارگیری هواپیماهای متناسب با شرایط منطقه ای کشور از اهداف این تحقیق است . بر این اساس، ناوگان هوایی کشورهای پیشرفته با ناوگان هوایی فعلی ایران مقایسه شده و با بهره مندی از تجربیات صنایع هوایی آن کشورها، ناوگان هواپیمایی مناسب با شرایط منطقه ای کشور ایران، لزوم استفاده از هواپیماهای نیمه سنگین ( ترجیحاً توربوپراپ ) و همچنین جایگاه هواپیمای ایران ۱۴۰- در ناوگان هوایی آیندة کشور بررسی شده است