سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم کاوه ای – پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه ترموالکتریک، تهران
مسعودالله کرمی – پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه ترموالکتریک، تهران

چکیده:

بلور نیمرسانای (Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.75 با خاصیت ترموالکتریک با کاربرد وسیع در سرد کننده های ترموالکتریک به عنوان پایه نوع p در گستره دمایی ۲۵۰-۴۰۰K می باشد. در فرایند ساخت این بلور به روش رشد ناحیه ای ، انحراف نمایی از حالت استوکیومتری در راستای رشد مشاهده گردید، که ناشی از فرایند نوعی رشد می باشد. انحراف سبب ایجاد تغییر در رسانایی الکتریکی در راستای رشد وابسته به استوکیومتری ترکیب می گردد. در این تحقیق سعی برارائه مدلی جهت رشد و پیش بینی اثر تغییرات استوکیومتری ترکیب در طول میله بلورینبر رسانایی الکتریکی و مقایسه نتایج با مقادیر رسانایی الکتریکی اندازه گیری شده است.