سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رباب منصوری – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، شیراز
عزت اله ارضی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در آزمایشهای طراحی شده برای رشد نانوساختارهای زینک اکسید به روش لایه نشانی بخار شیمیایی دستگاهی متفاوت از آنچه تاکنون بکار رفته است، طراحی و ساخته شد و سپس با تغییر چند پارامتر از جمله دما، شار نیتروژن، شار اکسیژن و ناخالصیهای افزودنی به چندین ساختار جدید دسترسی پیدا کرده ایم که انتظار می رود به کاربردهای جدیدتری نسبت به ساختارهای گزارش شده است، دسترسی یابیم. این نانوساختارها به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته اند.