سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام شفائی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گروه فیزیک
محمدرضا خانلری –
مسعود رجبی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گروه مهندسیمواد و متالوژی
نیره عسگری –

چکیده:

دراین مقاله نانوسیم های اکسیدروی از طریق اکسیداسیون گرمایی پودر روی تهیه شده است اکسیداسیون روی به صورت گرم کردن تیوبی از پودر روی دردماهای مختلف انجام شده است دمای مناسب برای رشد نانوسیم اکسید روی معین شدها ست ساختار و مورفولوژی سطح تیوب ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش اشعه X شناسایی شده است و خواص اپتیکی نانوسیم اکسید روی مانند طیف عبور و گاف انرژی توسط دستگاه طیف سنج UV مورد بررسی قرارگرفته است.