سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیتا جان فشان – پژوهشگاه مواد و انرژی. کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد
محمد علی بهره ور – استادیار
کامران احمدی – استادیار

چکیده:

در این پژوهش نانوساختارهای اکسید روی شامل نانو سیم و نانو صفحه به روش تبخیر کربوترمال سنتز شد. لایه نازکی از فلز طلا به عنوان کاتالیست روی زیرلایه های سیلیکونی پوشش داده شد. آزمایش ها در ۳ اتمسفر متفاوت آرگون، هوا و خلاء در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. بررسی ساختارهای سنتز شده با میکروسکوپ SEM نشان می دهد تحت جریان گاز آرگون با شار ۵۰ccm فیلمی از ZnO متشکل از دانه های درشت رشد کرده است. در اتمسفر هوا نانو سیم و نانو صفحه سنتز شد که با ایجاد خلاء در محفظه چگالی نانوسیم ها افزایش یافت. نتایج نشان می دهد میزان فشار جزیی بخار Zn و دمای زیرلایه از عواملی است که مورفولوژی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نانوذرات آلیاژ طلا / روی در نوک نانوسیم ها حاکم بودن مکانیزم رشد VLS را حین رشد نانوسیم ها تایید می کند. ساختارهای حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری و پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت.