سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد طلابی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف
سیداحمد مهدوی اردکانی – دانشکدة صنعت هواپیمایی کشوری، تهران

چکیده:

با انجام عملیات پخت حرارتی بر روی ورقه های نازک مولبیدن لایه های اکسید مولبیدن با ساختار سوزنی و پوسته ای رشد داده شد . نقش پارامترهای مختلفی مانند شار اکسیژن، دما بر روی ساختارهای رشد یافته مورد بررسی قرار گرفت . تاثیر هر یک از پارامترهای فوق بر ساختار لایه ، اندازه دانه ها و نسبت ابعادی آنها مطالعه گردید . مشاهده شد که تعداد ذرات در واحد سطح تنها تابعی از شار اکسیژن محیط و دمای پخت است . بیشترین چگالی نانو – میکرومیله های MoO3 با پخت در دمای ۵۳۰ ºC. در هوا بدست آمد . در نهایت مکانیزم رشد نانو – میکرو میله های اکسید مولبیدن مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت