سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه غریب شاهیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
مجید جعفر تفرشی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
مصطفی فضلی – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده:

هسته های تک بلوری KTiOPO4 با دو روش هسته سازی خود به خودی در فلاکس و هسته سازی بر روی میله پلاتینی رشد داده شدند. هسته سازی خود به خودی در فلاکس با استفاده از کوره تک منطقه ای مقاومتی که دارای گرادیان دمایی عمودی و افقی بود انجام پذیرفت. در این روش توانستیم با آهنگ سرد کردن ˚۷C/hبه تک بلورهایی به ابعاد۴×۳×۱ mm3 دست یابیم. هسته سازی بر روی میله پلاتینی داخل کوره استوانه ای سه منطقه ای عمودی مقاومتی و با استفاده از دستگاه رشد از محلول دمای بالا با هسته گذاری از بالا صورت پذیرفت. در شرایط بهینه با سرعت چرخش ۷۵rpm و آهنگ سرد کردن ˚۱C/h توانستیم به هسته بلوری نسبتا شفافی به ابعاد ۸×۶×۳ mm3 با مورفولوژی کامل دست یابیم.