مقاله رشد و اسپورزايي چند جدايه از قارچ Gnomonia leptostyla در محيط هاي کشت مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: رشد و اسپورزايي چند جدايه از قارچ Gnomonia leptostyla در محيط هاي کشت مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراکنوز گردو
مقاله محيط کشت
مقاله اسپورزايي
مقاله جدايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنتراکنوز گردو شايع ترين بيماري قارچي بر روي گردوي معمولي در ايران مي باشد که توسط قارچ Gnomonia leptostyla حادث مي شود. در اين تحقيق تاثير محيط کشت هاي BAB، OMA، MA، NA، PDA، CMA، WLEA وWLEOMA  بر رشد و اسپورزايي اين قارچ مورد بررسي قرار گرفت. سه نمونه برگي از مناطق ميانه (No1)، مرند (DV) و کرج (Md1) انتخاب و قارچ پس از جداسازي بر روي محيط هاي ذکر شده با سه تکرار انتقال داده شد. محيط هاي کشت ها در آزمايشگاه با دماي ۲۱ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۵۰ درصد و دوره نوري ۱۲ ساعت روشنايي و ۱۲ ساعت تاريکي نگهداري شده و پس از طي زمان هاي ۱۴ ,۹ ,۶ ,۳ ,۲ و ۲۱ روز، ويژگي هاي کلني هاي رشد يافته از قبيل حداکثر قطر کلني، الگوي رشدي، تراکم ميسليومي، باروري جنسي و غيرجنسي بررسي شد. جهت باروري پريتسيوم ها، کشت هاي داراي پريتسيوم نابالغ به مدت سه ماه در شرايط دمايي ۴ درجه و تاريکي مطلق نگهداري شدند. تفاوت قابل توجهي از لحاظ مورفولوژي، رنگ و يا الگوي رشد کلني ها در بين جدايه ها مشاهده نشد. اما تفاوت هايي در سرعت رشد و ميزان و کيفيت اسپورزايي وجود داشت. جدايه Md1 پرتيسيوم هاي نابالغي را بر روي محيط کشت هاي فاقد عصاره برگ گردو به وجود آورد، در حالي که سايرين قادر به توليد آن نبودند. No1 به اندازه DV و Md1 روي محيط کشت PDA، WA،CMA و OMA آسروول زايي نکرد. با اين حال، تمامي جدايه ها توانستند به راحتي روي هر دو محيط WLEA وWLEOMA  آسروول و پرينسيوم نابالغ توليد کنند. ضعيف ترين محيط کشت BAB بود WA .مناسب ترين محيط کشت براي جداسازي قارچ تشخيص داده شد. قارچ در محيط کشت OMA بيشترين سرعت رشد را داشت و بر روي محيط PDA متراکم ترين حالت از ميسليوم ها حاصل شد. اسپورزايي غيرجنسي و جنسي در محيط هاي کشت حاوي عصاره برگ گردو بهتر انجام شد. در هيچ يک از جدايه ها و محيط هاي کشت پس از ۳ ماه بلوغ پريتسيوم ها اتفاق نيافتاد.