مقاله رشد و بررسي ترموديناميکي تک بلورهاي Se0.5ZnS0.5 به روش انتقال شيميايي بخار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: رشد و بررسي ترموديناميکي تک بلورهاي Se0.5ZnS0.5 به روش انتقال شيميايي بخار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال شيميايي فاز بخار
مقاله دماي بهينه
مقاله ريخت شناسي
مقاله تک بلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديبايي اصل بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرتفرشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار پژوهشي از يک مدل ترموديناميکي براي رشد تک بلورهاي ZnSxSe1-x به روش CVT و با استفاده از يد به عنوان عامل انتقال استفاده مي شود. شرايط بهينه رشد در سيستم ZnSxSe1-x-I2، بر اساس فشار جزيي مولفه هاي نظري مختلف پيش بيني مي شود. آزمايش هاي مختلفي براي رشد تک بلور ZnS0.5Se0.5، با استفاده از يد به عنوان عامل انتقال، در درون لوله بسته در شرايط مختلف انجام پذيرفت. نتايج آزمايش ها نشان دادند که تک بلورهايي که در شرايط بهينه پيش بيني شده رشد يافته اند، در مقايسه با بلورهايي که در شرايط ديگر رشد کرده اند از کيفيت بهتري برخوردارند.