مقاله رشد و تاثير طبقه متوسط جديد در فرآيند نوسازي دولت رضاشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رشد و تاثير طبقه متوسط جديد در فرآيند نوسازي دولت رضاشاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه متوسط جديد
مقاله نوسازي
مقاله دولت
مقاله هيات حاكمه
مقاله سرمايه داري وابسته
مقاله روشنفكران
مقاله مجلس اقتصاد
مقاله تجدد خواه
مقاله سنت گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن تاجاني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران دوران رضاشاه تحولاتي در نظام اداري و مالي و، همچنين، ارتش ايران پديد آمد كه منجر به دگرگونيهايي در عرصه اجتماع و سياست و فرهنگ شده است. طبقه متوسط جديد طيفي است كه بيشترين تاثير و تاثر را در اين فرآيند نوسازي داشته است و از اولويتهاي نوسازي دولت رضاشاه در امر آموزش و تعليم و تربيت بوده است. با رشد طبقه متوسط جديد و سپس گسترش آن اين گروه توانستند در هيات حاكمه وارد شده و با پشتيباني از رضاشاه و حمايت از وي به اقداماتي دست بزنند و تغييراتي در جامعه به وجود آورند. طبقه متوسط جديد در آغاز، نه تنها خارج از مسير ساختار قدرت حركت نمي كرد، بلكه آن را تقويت نيز مي كرد. سرانجام همين طبقه متوسط جديد كه در به قدرت رساندن رضاشاه و سپس گسترش دولت او نقش اساسي ايفا كرده بود، به صف مخالفين او پيوست و عملا نقش دوگانه اي را ايفا نمود. گروهي در جهت حفظ و تداوم دولت او مي كوشيدند و گروهي ديگر درصدد برانداختن آن بودند.