سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدولی ولی زاده – گروه پترولوژی دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – گروه پترولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

توده گرانیتی شاهکوه (جنوب بیرجند)، مجموعه سنگ های دگرگون ده سلم را درجنوب و جنوب خاور و سنگ های رسوبی ماسه سنگ – شیلی با سن ژوراسیک رادر شمال و شمال باختر قطع نموده است. تفاوت لیتولوژی سازند رسوبی شمشک بامجموعه دگرگونی ده سلم باعث پیدایش مجموعه کانیابی و فاریک متفاوت در نتیجه تزریق گرانیت، در این دو مجموعه سنگی شده است. مطالعات فابریک دارای سنگ هارابطه رویدادهای دگرگونی و دگر شکلی را در این منطقه روشن میسازد.پرفیروبلاست هایکردیریت و آندالوزیت در بخش های متاپلیتی مجموعه دگرگونی ده سلم که بوسیله حرارت گرانیت شاهکوه در طی دگرگونی همبری رشد یافته اند همزمانی با رویدادهای دگر شکلی نشان می دهند . رشد و چرخش پورفیروبلاست های محصول حرارت گرانیت به همراه شواهد هندسی موجود در فاریک این سنگ ها روشن می سازد که حرارت گرانیت شاهکوهباعث رشد پورفیروبلاست ها بطور همزمان با فعالیت های تکتونیکی در سنگ های دگرگون شده است.