مقاله رشد گياهچه هاي ريزازديادي شده Eucalyptus maculata در شرايط فتواتوتروفيك و شبه فتواتوتروفيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: رشد گياهچه هاي ريزازديادي شده Eucalyptus maculata در شرايط فتواتوتروفيك و شبه فتواتوتروفيك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس
مقاله ريزازديادي
مقاله فتواتوتروفيک
مقاله شبه فتواتوتروفيک
مقاله CO2 غني شده
مقاله ريزنمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كيارستمي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امام ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکاليپتوس جزو درختان سريع الرشد و سازگار به شرايط آب و هوايي ايران است. در اين ميان گونه درختي Eucalyptus maculata از نظر توليد اسانس، ترکيبات شيميايي و مصارف دارويي نسبت به ساير اکاليپتوس ها از اهميت خاصي برخوردار است. توليد غيرجنسي اين گياه با استفاده از روش هاي معمول مشكلات بسياري دارد و هم چنين تكثير از طريق بذر نيز به دليل اختلافات وسيع ژنتيكي با گياهان مادري مناسب نيست. از طرفي، توليد گياهان چوبي در روش نوين کشت بافت (شرايط فتواتوتروفيک) در مقايسه با روش كشت بافت معمول داراي مزاياي بسياري است. در اين مطالعه، تكثير گونه E. maculata به روش فتواتوتروفيك (تغذيه مصنوعيCO2 ) و شبه فتواتوتروفيك (استفاده از CO2 تجمع يافته در فضاي اطراف ظروف در اتاقک رشد) انجام و كارايي اين دو روش مقايسه شد. به اين منظور، شاخه هاي انتهايي گياهک هاي جوان گونه E. maculata حاصل از ريزازديادي دانه رست، به عنوان ريزنمونه استفاده شد. ريزنمونه ها به مدت ۶ هفته، در ظروفG7)Magenta ) حاوي ۷۰ ميلي ليتر محيط کشت MS نيم قدرت بدون قند و آگار با ورميکولايت قرار گرفتند. ميزان تبادل گازي ظروف كشت با فضاي بيرون و درون در دو شرايط فتواتروفيك و شبه فتواتوتروفيك با تعداد فيلترهاي متفاوت بررسي شد. نتايج حاصل از بررسي طول شاخه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، سطح برگ، ميزان کلروفيل و تعداد ريشه نشان داد كه شرايط فتواتوتروفيک نسبت به شرايط شبه فتواتوتروفيك براي ريزاديادي اين گونه اکاليپتوس بهتر است و تفاوت رشد بين دو محيط از نظر آماري معني دار است.