مقاله رضايت از زندگي زناشويي در رهگذر نگرش و کنش اخلاقي (نتايج يک مطالعه کيفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: رضايت از زندگي زناشويي در رهگذر نگرش و کنش اخلاقي (نتايج يک مطالعه کيفي)
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي زناشويي
مقاله نگرش اخلاقي
مقاله کنش اخلاقي
مقاله نظريه مبنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانيكي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، شناخت رابطه مطلوب و رضايت بخش زناشويي است. از آن جا که شکل گيري و تداوم احساس رضايت فرد از رابطه، متاثر از شرايط فردي و اجتماعي است،اين مطالعه کوشيده است در خلال ارايه معرفي رابطه رضايت بخش نزد کنش گران، تاثیر نگرش اخلاقي فرد و همسرش و کنش مبتني بر آن را در فرآيند ارتباطات انساني به تصوير درآورد.
داده هاي گرد آوري شده که از طريق روش کيفي «نظريه مبنايي» مورد بررسي قرار گرفته اند، حاکي از آنند که در ميان افراد نمونه تحقيق، جايگاه و نقشي که فرد براي خود قائل است بر فهم او از رابطه صحيح زناشويي، تاثیري عميق دارد. نمودهاي ساده «فرديت» در ميان زنان مورد بررسي مبين آن است که آنان خواهان جايگاه نه لزوما برابر، ولي موءثر در «رابطه زناشويي» هستند. زنان در پي گيري اين خواسته هاي خود از زندگي که در ميل به مولفه هايي چون صميميت، محبت و تفاهم نمود مي يابد، با چالش هاي بسياري مواجه هستند. اين مطالعه نشان مي دهد که نگرش اخلاقي خودآگاه و يا ناخودآگاه در روند زندگي، گاه موجب تسهيل روابط و گاه سبب بغرنج شدن آن مي گردد. در اين فرآيند پيچيده، هر يک از زنان با توجه به شرايط، راهبردهاي خاصي را براي قابل قبول تر کردن وضعيت ارتباطي به کار مي گيرند. موفقيت و يا ناکامي زنان در کاربست اين راهبردها، احساس رضايت و يا نارضايتي دروني آن ها را از رابطه با همسر در برهه هاي مختلف زندگي رقم مي زند.