مقاله رعايت موارد ايمني در استفاده از مواد کنتراست داخل عروقي در مراکز راديولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: رعايت موارد ايمني در استفاده از مواد کنتراست داخل عروقي در مراکز راديولوژي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موادحاجب
مقاله داخل عروقي
مقاله ايمني
مقاله راديولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي خانلوثاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم بيگي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کاربرد مواد حاجب در تصويربرداري تشخيصي توام با احتمال بروز واکنش هاي ناخواسته مي باشد و مستلزم رعايت نکات ايمني است. دراين مطالعه ميزان رعايت موارد ايمني درکاربرد مواد حاجب داخل عروقي در چهاراستان غربي کشور مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش کار: بر اساس اصول ايمني ذکر شده در راهنماهاي استاندارد جهاني پرسشنامه اي طراحي و توسط مسوولين ۴۰ مرکز دولتي و خصوصي از چهار استان کرمانشاه، همدان، کردستان و لرستان تکميل گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ۲  χو t مستقل مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که اکثر مراکز، فاقد پروتکل واحدي در استفاده از داروهاي پيشگيري کننده بوده و اغلب آن ها به داروها و تجهيزات احيا دسترسي دارند.
از نظر وجود دستورالعمل مواجهه با واکنش هاي ناخواسته و برخي تجهيزات و داروها نظيرکانولا و آدرنالين بين مراکز دولتي و خصوصي اختلاف معني دار آماري وجود دارد (به ترتيب P=0.001، P=0.001 و P=0.003).
نتيجه گيري: براين اساس انتشار و توزيع دستورالعمل ويژه و واحد، بهبود و ارتقا امکانات، ضروري به نظر مي رسد.