رعایت اخلاق در پژوهشی 

برای عرضه درست دستاوردهای پژوهشی به جامعه ی علمی، می بایست قوانین اخلاق در پژوهشی به علمی آشنا شوند. اصطلاح سرقت آثار علمی در سال ۱۶۲۰ میلادی به فرهنگ لغت انگلیسی وارد شده و در قرن بیستم میلادی به صورت عملی غیراخلاقی دزدی و منتشر کردن کارهای یک پژوهشگر، بدون کسب اجازه از صاحب اثر نام برده شده است. برخی از اصول مهم اخلاق و خلاف اخلاقی در پژوهشی

در اینجا مطرح میگردد. یکی از اصول مهم اخلاق در پژوهشی، ارجاع درست به پژوهشی های دیگران است. در واقع اگر به نحوی از مقاله و کارهای پژوهشی دیگران، در کار پژوهشی خود استفاده شده است باید به طور کامل به آن کار پژوهشی ارجاع داده شود. اگر جمله ای بدون هیچگونه تغییر و عینا از یک مقاله یا یک کار پژوهشی دیگری کپی شود، نه تنها در انتهای جمله باید نام مرجع اصلی مقاله بر اساس فرمت خواسته نیز در داخل گیومه “…” قرار بگیرد تا نشان داده شود این جمله از شما نیست و شما صرفا آنرا نقل قول کرده اید. اما اگر جمله عیناً کپی نشده است و به بیان بهتر با کلمات و عبارت های جدید، مفهومی را که در مقاله دیگری عنوان شده است، از دیدگاه خود بازنویسی می کنید نیازی نیست که جمله را در داخل گیومه قرار دهید. فقط کافی است در انتهای آن جمله، نام مرجع اصلی بر اساس فرمت خواسته شده ذکر و در قسمت مراجع نیز مشخصات کامل مقاله نوشته شود. حفظ امانت داری و رعایت قوانین، استفاده صحیح از روش های پژوهشی و ثبت دقیق نتایج پژوهش و به اشتراک گذاشتن یافته های پژوهش، عدم داشتن تعصب و قدردانی از افراد و اشخاص و سازمان هایی که به نحوی در اجرا و انجام پژوهشی سهیم بوده اند، نکات دیگر اخلاق در پژوهشی است. همچنین مشخصات کلیه افراد پژوهشگری که در انجام کار پژوهشی یا تهیه و ارائه ان نقشی داشته اند بسته به میزان نقش انها، در ارائه کار پژوهشی نوشته شود و عدم ذکر مشخصات افرادی که در انجام کار یا تهیه آن نقشی نداشتهاند. پژوهشگران باید دقت کنند که نتایج یک پژوهشی یا یک مقاله در هر زمان باید برای یک کنفرانس یا مجله ارسال شود یا به عبارت دیگر در یک زمان نمیتوان یک مقاله را برای داوری به چندین کنفرانسی یا نشریه ارسال کرد و چاپ مقاله در چندین نشریه خلاف است. لازم به ذکر است حتی اگر مقاله پذیرفته شود و پس از آن مشخص شود که نتایج مقاله از مقاله دیگری کپی شده است، مقاله باطل شده و از انتشار بیشتر آن جلوگیری می شود. ضمن آن که نام نویسندگان وارد لیست سیاه متقلبین می شود. در مورد شکل های استفاده شده در مقاله نیز می بایست مراقب بود. در صورتیکه میخواهید از شکل مقاله دیگری در مقاله خود استفاده کنید، می بایست از نویسندگان مقاله و یا مسئولین مجله اجازه بگیرید. در این حالت در انتهای زیرنویس آن شکل، علاوه بر نوشتن مرجع اصلی، عبارتی همچون «اجازه گرفته شده از منبع اصلی» نیز نوشته شود. کلیه نویسندگان یک کار پژوهشی مثلا مقاله در مورد اصالت اثر آن مسئول هستند و باید اطلاع کامل و جامع و نقش کافی در تهیه آن اثر داشته باشند و همه باید مطلع باشند که آن اثر در چه زمانی برای کدام کنفرانسی و نشریه ارسال و تحت داوری یا چاپ است. به طور خلاصه کارهای خلاف اخلاق در پژوهشی یا سرقت علمی شکل های مختلفی دارد که برخی از انها عبارتند از: – ثبت مقاله دیگر پژوهشگران به نام خود، یا جعل و مخدوش سازی و دزدی ادبی.