سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لادن ناززاهدی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات گوارش و بیماری های کبد – گروه اخلاق پزشکی – بیمارس
علا ملتی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات گوارش و بیماری های کبد – گروه اخلاق پزشکی – بیمارس
منصوره صنیعی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات گوارش و بیماری های کبد – گروه اخلاق پزشکی – بیمارس
رویا شرافت – پژوهشگر، مرکز تحقیقات گوارش و بیماری های کبد – گروه اخلاق پزشکی – بیمارس

چکیده:

ارزش پیشگو.یی کننده آزمایشات ژنتیکی محدود است، هدف ازمون های ژنتیکی، بهینه سازی توانایی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه شخصی در مورد شرایط ژنتیکی خود می باشد. بنابراین قبل از موافقت فرد به انجام آزمون های ژنتیکی اخذ رضایت نامه آگاهانه قبل از انجام آزمایشات، ضروری است. یکی ازموضوعات اخلاقی مهم درمتن رضایت نامه تاکید بر رازداری اطلاعات ژنتیکی می باشد و دیگری عبارت از حفظ حریمخصوصی بیمار است . عمدتا دو هدف اساسی برای رضایت نامه ذکر شده است، اطمینان از درک کامل موضوع و دیگری، تمیم گیری بیمار درباره پذیرش یا رد مداخله،اساسا داوطلبانه باشد. از آنجا که در صورت مثبت بودن نتایج ازمونها، فرد با انتخاب سختی در زمینه های مختلف منجمله ازدواج، فرزنددار شدن و سقط جنین روبرو است، غربالگری ژنتیکی بعنوان یک موضوع بهداشت عمومی، هنوز هم مورد بحث های فراوان می باشد.