سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید بانر کرمان
کامران مستی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سازه های بتن مسلح به طور وسیعی در کاربردهای مختلف و وضعیت های محیطی گوناگون در مهندسی عمران بکار گرفته می شودند. در بیشتر حالات این سازه ها با استفاده از روشهای ساده شده ای که از روشهای آزمایشگاهی الهام گرفته اند طراحی می شوند. امروزه کاربرد بتن های با مقاومت بالا بطور چشمگیری رو به افزایش است. کاربرد بتن با مقاومت بالا در سازه ها موجب کاهش سطح مقطع اعضا و افزایش فضای مفید بیشتر در طرح های معماری می شود، از طرفی بتن با مقاومت بالا دارای رفتاری تردشکن در فشار می باشد، بنابراین بررسی رفتار خمشی اعضا ساخته شده از این نوع بتن خصوصا در نواحی زلزله خیز حائز اهمیت است. در این تحقیق رفتار دیاگرام بار- خیز آزمایشگاهی و تئوری چهارتیر بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا که هر یک دارای درصد فولاد کششی و فشاری متفاوتی عستند، بررسی و مقایسه شده است. تیرها تحت بار دو نقطه ای قرار گرفته و تا مرحله شکست بارگذاری شده اند. با نصب ابزارهای دقیق، کرنش در آرماتورهای طولی و بتن و خیزهای قائم در چند نقطه از جمله وسط دهانه اندازه گیری شده است. در قسمت تئوریک این تحقیق مدل سه بعدی این تیرها توسط نرم افزار Ansys تحلیل غیرخطی گردیده و همچنین دیاگرام بار – خیز هر تیر رسم و در پایان نتایج آزمایشگاهی با مدل سازی اجزا محدود مقایسه شده است. بررسی ها دال بر رضایت بخش بودن مطلوب نتایج دارد.