سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش باقری – ،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

منطقه مبارک آباد در مسیر جاده هراز بین روستای آبعلی و مبارک آباد در۴۰ کیلومتری شهر تهران واقع شده و از جمله مناطق آسیب پذیر و دارای پتانسیل بالای خطر زمین لغزش است. حجم تقریبی معادل۰۰۰/۰۰۰/۲۰ متر مکعب و وزن تقریبی ۲۶ میلیون تن و شیب لغزشی برابر ۲۴ تا۴۰ درصد در سطحی معادل ۷۷/۱ کیلومتر مربع(سطح لغزش) نشان از اهمیت بررسی علل ناپایداری توده و ارائه روشهای کنترل یا پایدار سازی آن دارد چرا که از بزرگترین ‏و مهمترین زمین لغزشهای استان تهران بشمار می‏آید و همواره مرمت مسیر جاده در دامنه و مجاورت آن پس از هر دوره بارندگی صرفنظر ازخطرات ناشی از گسیختگی کلی توده، از معضلات عمده وزارت راه و رهگذران بشمار می‏آید و تعدادی خانه و کارخانه در مجاورت آن در معرض لطمات جبران ناپذیری قرار دارند . در این‏جهت ضمن بررسی محلی با انجام مطالعات ‏آزمایشگاهی و صحرایی نتایج بدست آمده به روش بیشاپ و فلنیوس تحلیل رایانه‏ای گردیده و ضمن رفتارسنجی توده علل و روشهای پایدارسازی آن مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که بارشهای بیش از ۲۰۰-۱۵۰ روز و۱۴۰ روز یخبندان در سال ، عملیات غیر اصولی خاکبرداری و خاکریزی ، احداث دیوار حایل و تنگ کردن معبر رودخانه از عوامل محرک آن بشمار می‎رود و ریزشهای موضعی و حرکت تدریجی توده موجب پیشرفت گسیختگی در مسیر جاده گردیده و اسکارپهای عمیقی در حریم جاده ایجاد نموده است