سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محمودبابویی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
حکمت رضوی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیم، نسل جدیدی تزموادپیشرفته باخواص دمایی منحصربفرد بوده که بعنوان جایگزینی برای ابرنیکل آلیاژها درکاربردهای دمابالامطرح می باشند.دراین تحقیق رفتارترکیب بین فلزی Ti-48Al-2Cr(درصداتمی)درآزمایش فشار دردماهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.مطابق بانتایج بدست آمده، برخلاف ترکیبات تک بلوره، استحکام تسلیم ترکیب ریختگی مزبور دارای تغییرات متعارف دمایی می باشد. همچنین استحکام نهایی فشاری آن دریک محدوده دمایی وسیع ازدمای محیط تادمای حدود ۷۰۰درجه سانتی گراد درمحدوده ۱۰۶۳تا۱۱۳۵مگاپاسکال باقی مانده وباافزایش بیشتر دما دچار افت می گردد.
مطابق بانتایج بدست آمده مدول یانگ این ترکیب دردماهای مختلف دارای مقادیری بسیار کمتر ازترکیبات تک بلوره ونزدیک به مدول یانگ ترکیبات متخلخل می باشد.