سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی کاکرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری سرامیک
مارک هوزه –
تیری شوتاق –

چکیده:

استفاده از نسوزهای بی شکل در صنایع مختلف نظیر صنایع متالورژی سیمان و غیره در طی سالهای گذشته روز به روز در حال افزایش است . در طول زمان استفاده از این مواد در معرض انواع تنشهای شیمیایی، حرارتی و مکانیکی هستند دانش رفتار ترک پذیری Damage behavior انها تحت این تنشها شدیدا نیازمند فهم بهتر مکانیزمهایی است که به شکست نهایی مواد نسوز منجر می شودبا توجه به اینکه این مواد اغلب در دیواره قطعات متالورژیکی مورد استفاده قرار میگیرد گرادیانهای حرارتی می تواند به تنشهای مکانیکی در لایه های خارجی اجزا نسوز که دارای دمای کمتری هستند منجر شود. اینتحقیق برروی خواص مکانیکی و رفتار ترک پذیری Damage behaviorدر دمای اتاق دو جرم نسوز الومینایی که در دماهای مختلف ۱۱۰۰ ، ۹۰۰، ۷۰۰، ۵۰۰ و ۲۵۰ و ۱۱۰ پخته شده اند می پردازد.