سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرانک منطقی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران،
محمدقادر مزی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران،

چکیده:

با استفاده از ترکیب انتقال پروتون ) pipzH(2))(pydc) ، دو ترکیب ابر مولکولی جدید از کادمیم (II)؛ [(pipzH(2))[Cd(pydc)(2 )؛ ۱ و آنتیموان (III)H(2)o.؛ (pipzH(2)[Sb(2)(pydc)(4)؛ ۲ سنتز شدند. ترکیب ۱ در گروه فضایی Pbcn از سیستم بلوری اورتورومبیک با مقدار R نهایی ۰/۰۱۹۴ برای ۳۲۵۳ بازتاب و ترکیب ۲ در گوره فضایی P1 از سیستم بلوری تری کلینیک با مقدار R نهایی ۰/۰۳۴۱ برای ۳۴۷۷ بازتاب متبلور شده اند. در هر دو ترکیب جزء آنیونی ترکیب انتقال پروتون اولیه به صورت لیگاند عمل کرده است، اما شیوه ی ک وئوردیناسیون آن در دو مورد متفاوت است. ه مچنین جزء کاتیونی در هر دو ترکیب وارد شده است. پارامترهای بلور ترکیب ۱ و ۲ به ترتیب عبارتند از: a= 13.4559(5), b= 8.3902(3), c= 22.2127(9), V= 2507.8(2), Z= 4.˚(۳)a= 7.268(1), b= 10.574(2), c= 12.182(2), α= ۶۴٫۷۶۱(۳), β= ۸۳٫۵۶۳(۳), γ= ۸۹٫۲۱۲V= 840.9(2), Z= 1 در هر دو ترکیب نیروهای قوی و ضعیف ابرمولکولی مسئول تشکیل شبکه ی سه بعدی هستند.