سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی –
هادی سلامتی –

چکیده:

در این تحقیق خواص ساختاری و مغناطیسی ترکیب نانو ساختار منگنایت La0.8Pb0.2MnO3 مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیب نانو ساختار La0.8Pb0.2MnO3 با میانگین اندازه ی دانه های ۱۲ نانومتر به روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد. با آنالیز پرتو ایکس مشخص گردید که ساختار لوزی وجه این ترکیب با ۱۵ ساعت آسیاب مواد اولیه تشکیل شده است که طیف IR اندازه گیری شده نیز این موضوع را تأیید می کند. بررسی اثر فرکانس بر نمونه ی ساخته شده و برازش اطلاعات به دست آمده از اندازه گیری رفتار ابرپارامغناطیس را در این نمونه در دماهای پایین نشان میدهد.