مقاله رفتار استراتژيک چين در دوران پساجنگ سرد: بدعتي در سنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۸۷ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: رفتار استراتژيک چين در دوران پساجنگ سرد: بدعتي در سنت
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چين
مقاله جامعه بين المللي
مقاله رفتار استراتژيک
مقاله همکاري
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي نيا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر مبناي تاريخ سياست بين الملل قدرت هاي در حال ظهور همواره رفتاري چالشگرانه در برابر جامعه بين الملل بروز داده اند. از همين رو در ادبيات نظري اين حوزه نيز اين بازيگران عموما بازيگراني چالشگر و تجديد نظرطلب تصوير شده اند. اما رفتار چين به عنوان يک قدرت در حال ظهور در دوران پساجنگ سرد با سنت رفتاري قدرت هاي در حال ظهور نمي خواند. اين کشور نه تنها جامعه بين المللي را به چالش نکشيده، بلکه در حوزه هاي مختلف رفتاري همکاري جويانه بروز داده است. نويسنده معتقد است که قرار داشتن توسعه اقتصادي به عنوان انتخاب استراتژيک حزب کمونيست از يکسو و پاسخ مثبت جامعه بين المللي به اراده همکاري جويانه اين کشور، دلايل رفتار استراتژيک بدعت گونه آن بوده است.