سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق و بررسی تعیین رفتار الکتروشیمیائی فولاد دفن شده در بتن می باشد.
برای شبیه سازی بتن در زمانهای متفاوت از محلولهای آبی محتوی کم و بیش کربنات و یونهای کلر استفاده گردید. این محلولها مخلوط هایی از کاتیونهای قلیایی (K+ , Na+)و یون هیدروکسیل (OH-) با آنیونهای (HCO3- , CO3-) بودند.
در این تحقیق منحنی های پتانسیو دینامیک، اندازه گیری مقاومت پلاریزاسیون و بررسی شرایط سطح فولاد انجام گردید. نتایج نشان دادند که یون کلر فرایند غیر روئین شدن فولاد را تشدید می نماید و زمانیکه خوردگی اتفاق می افتد رسوبهای سفید همزمان با رنگ قهوه ای رنگ اما در نقاط متفاوت ظاهر می گردد.