سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کریم زنگنه مدار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی
محمدعلی گلعذار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر آلومینیوم بر رفتار انحلال آندی – چدن در محلول های اسیدی شامل کلریدریک ، سولفوریک و نیتریک با غلظت های متفاوت و همچنین محلول ۳/۵ درصد کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفته است. برای اینمنظور متغیرهای مربوط به پدیده فعال – غیر فعال شدن نظیر پتانسیل اولیه غیر فعال (Epp)، شدت جریان بحرانی (Ic) و نیز شدت جریان غیر فعال (Ip) برای چدنهای پرآلومینیوم حاوی مقادیر مختلف آلومینیوم و چدن معمولی اندازه گیری و مقایسه گشته اند.
نتایج حاصل از آزمابشات پلاریزاسیون آندی در محلول های اسیدی، حاکی از تاثیر مثبت آلومیمیوم بر رفتار انحلال اندی چدن در اسیدهای رقیق (با غلظت۰ درصد) بوده و بیانگر نقش نامطلوب این عنصر بر رفتار مذکور در محلول های غلیظ (۹۸ درصد اسید سولفوریک ، ۶۵ درصد اسید نیتریک و ۳۷ درصد اسید کلریدریک) است. اطلاعات بدست امده از انجام آزمایش پلاریزاسیون اندی درمحلول کلرید سدیم علاوه بر آنکه افزایش قابلیت غیر فعال شدن چدن را با افزایش مقدار آلومینیوم در آن نشان میدهد، مبین بهبود قابل ملاحظه رفتار انحلال اندی چدن های پر آلومینیوم در این محلول نسبت به چدن معمولی می باشد.