سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیایی موید – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار انحلال پوششهای هیدروکسیآپاتیت در دو حالت پلاسما اسپری شده و عملیات حرارتی شده، دراثر غوطهوری در مایع شبیهسازی شده بدن SBF) و محلول تریسبافر پساز گذشت ۱ ، ۳ ، ۷ و ۱۵ روز مورد بررسی قرار گرفته است. مشخص گردید تغییرات غلظت کلسیم با زمان، در هر دو محلول و درمورد تمام پوششها، از دو مرحله اصلی افزایشی و کاهشی تشکیل شده است. در مرحله اول (تا ۳ روز غوطهوری)، غلظت کلسیم به دلیل انحلال پوشش افزایش مییابد. پس از گذشت این زمان، از غلظت کلسیم کاسته میشود. در مرحله اول (انحلال پوشش)، پوششهای دارای بلورینگی کمتر و/یا تنش باقیمانده بالاتر، در زمانهای اولیه از انحلال بیشتری برخوردارند. در مرحله دوم، در ابتدا ( ۳ تا ۷ روز) افت شدید غلظت کلسیم به دلیل تشکیل رسوب آپاتیت اتفاق افتاده و سپس(از ۷ تا ۱۵ روز) از سرعت کاهش غلظت کلسیم کاسته میشود. نتیجه گرفته شد پوششهای عملیات حرارتی شده در مقایسه باپوششهای اسپری شده به دلیل بلورینگی بالاتر، میزان انحلال کمتری درSBF از خود نشان میدهند و در نتیجه، در محیط بدن از پایداری بلندمدت برخوردارند.