سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس کیان وش – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

آهنرباهای پلیمرچسب، شامل اجزاء پودری آلیاژی فلزات خاکی نادر، فلزات انتقالی (RE-TM) در زمینه ای از رزین اپوکسی در مقایسه با همتاهای سینتر شده، خودداری مزایای معینی هستند. این آهنرباها – قابل قالب گیری بصورت اشکال پیچیده و قابل پرس کردن با تولرانسهای بسیار کوچک بدون نیاز به ماشینکاری هستند. تردی و شکنندگی این آهنرباها در مقایسه با آهنرباهای مشابه سینتر شده، بطور قابل ملاحظه ای کمتر بوده و در صورت نیاز می توان این اهنرباها را با روشهای معمول ماشینکاری بسادگی ماشینکاری نمود. بنابراین جهت تولید آهنرباهای بسیارکوچک یا خیلی نازک که ساخت آنها با روشهای سینتر کردن بسیار مشکل است، اهنرباهای پلیمر چسب بطور موثر و با قیمت ارزان قابل تولید و استفاده خواهند بود. ناشی از رقت مواد مغناطیسی توسط رزین، پس ماند (Br) و ماکزیمم انرژی (BH) max در اهنرباهای پلیمر چسب درمقایسه با همتاهای سینتر شده، آنها بطور قابل ملاحظه ای پائین تر است، اما بدلیل بالا بودن خواص مغناطیسی ذاتی درآلیاژهای RE-TM آهنرباهای پلیمر چسب تولید شده از این آلیاژ ها درمقایسه با آهنرباهانی آلنیکو از (BH) max بسیار بالاتری برخوردارهستند.
معذالک علیرغم خواص مغناطیسی برجسته و روش تولید ساده و ارزان قیمت آهنرباهای پلیمر چسب از نوع RE-TM بعلت دارا بودن پایداری ضعیف در دماهای بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد کاربردهای تجارتی بسیار محدودتری را در مقایسه با همتاهای سینتره شده، خود کسب نموده اند. آلیاژهای RE-TM میل ترکیبی شدیدی با اکسیژن هوا و بالاخص درحالت اجزا پودری ظریف داشته و این امر سبب خوردگی سطحی اجزاء پودری می گردد، نرخ خوردگی با قرار دادن اجزاء پودری در یک زمینه پلیمری کاهش می یابد اما به هیچوجه بطور کامل متوقف نمی شود.
در این مقاله رفتار پیر شدن دو گروه آهنربای پلیمر چسب از نوع sm co5 , sm2 TM17 در دماهای تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد موردمطالعه قرا رگرفته است. افت دائمی ناشی از رفتار اکسایشی آهنرباها و افت برگشت ناپذیر ناشی از وابسته بودن شکل منحنی های هیسترسیس به دما اندازه گیری شده اند.