مقاله رفتار با حيوان آزمايشگاهي از منظر قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رفتار با حيوان آزمايشگاهي از منظر قرآن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق حيوانات
مقاله قرآن
مقاله اخلاق در پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با کشف روزافزون مواد دارويي و شيميايي، بررسي آثار سوء ناشي از مصرف آن ها در انسان نيز مطرح مي گردد. به منظور ارزيابي عوارض، از حيوانات بهره مي گيرند و عواملي مانند استاندارد بودن گونه و نژاد، شرايط نگه داري و سيستم بيوشيميايي در انتخاب حيوان تاثيرگذارند.
در معارف اسلامي مسايل حيوانات، حايز اهميت است. در اين مقاله قوانيني از منظر قرآن و سنت پيرامون محورهاي نگه داري و بهره برداري و ممنوعيت آزار حيوانات، ذکر گرديده است.
اطلاعات گردآوري شده از منابع الکترونيکي و غيرالکترونيکي مشتمل بر مقالات و کتاب هايي از قبيل حقوق حيوانات در فقه اسلامي است. بر اين اساس موارد زير نيازمند توجه است:
۱- زيربناي حقوق: در سوره حج و نحل (آيه ۱۸ و ۴۹) ذکر شده که حيوانات در برابر خداوند سجده مي کنند. اين زيربناي حقوق حيوانات است. ۲- حقوق حيوان در نگه داري: در اين زمينه شيخ طوسي و شهيد ثاني، وجوب رسيدگي به حيوان در آب و غذا را بر مالک آن واجب دانسته و بايد به قدر نياز حيوان، آب و غذا در اختيار او قرار دهد. ۳- حقوق در بهره برداري: در قرآن، ملاحظه توان و بهداشت حيوان، ضروري محسوب شده و مقدم بر بهره برداري است. ۴- حقوق در صدمات: به حفظ حقوق و دفاع از گونه هاي حيوان توصيه شده و انسان ها را از آزار و کشتن حيوانات نهي نموده است. بنابراين، از ديدگاه اسلام، علي رغم فقدان قوه ناطقه، حيوانات، واجد عواطف هستند. و صاحبان آن ها نيز تکليفي دارند.