سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عباس زاده – بخش متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – بخش متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیده قطبی راوندی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

نقش عنصر آهن بر رفتار تبلور مجدد برنج ۷۰B شامل کاهش سینتیک تبلور مجدد ریزدانه کردن ساختار افزایش سختی و در نتیجه کاهش انعطاف پذیری است. در این تحقیق اثر منگنز بر رفتار تبلور مجدد برنج ۷۰B آهن دار مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آلیاژ سازی تحت شرایط کنترل شده گاز آرگون انجام شد و سپس نمونه ها تحت تاثیر کار سرد به میزان ۶۵ درجه کاهش سطح مقطع یافتند. عملیات حرارتی نمونه ها در کوره حمام نمک مذاب تحت شرایط ایزوترمال و در محدوده دمایی ۷۰۰-۴۰۰ درجه سانتیگراد در زمان های مختلف انجام شد. بررسی ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری انجام گرفت و کسر حجمی تبلور مجدد از طریق شمارش نقطه ای (point counting) انجام شد. بررسی ها نشان می دهد که افزودن عنصر آلیاژی منگنز به برنج ۷۰B آهن دار موجب افزایش تبلور مجدد کاهش دمای لازم برای فرایند تبلور مجدد و کاهش سختی آن شده است.