سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا رضوانی فر – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حال حاضر برای بهینه سازی خواص سایشی آلیاژهای A14 Si از عملیات حرارتی پیر سازی استفاده شد برای رسیدن به این هدف منیزیم در هنگام ریخته گری به آلیاژ مربوط افزوده شد و بعد از همگن سازی عملیات حرارتی رسوب سختی در آلیاژ A14 Si-1Mg انجام گشت نمونه های مورد نظر بعد از عملیات محلول سازی در دمای ۵۴۰ درجه سانتی گراد تحت عملیات پیر سختس در دماهای ۲۴۰-۱۸۰ درجه سانتی گراد وزمان ۸-۱ ساعت قرار گرفتند. نمونه ها در دو حالت ریختگی(as cast) و عملیات حرارتی شده مورد تست سایش قرار گرفتند. تست سایش از نوع پین و دیسک بود و بار اعمالی در محدوده ۳۰-۵ N انتخاب شد، از سطح سایش تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به عمل آمد مشاهده شد که نمونه های رسوب سخت شده نرخ سایش پایین تری نسبت به نمونه ها بدون عملیات حرارتی دارند و تغییرات قابل ملاحظه ای در مکانیزم های سایش ایجاد شده است که دلیل آن از بین رفتن ساختارهای بین دندریتی و تشکیل رسوبات پایدار در حالت عملیات حرارتی می باشد که در نتیجه آن سختی و استحکام به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بهترین خواص سایشی در دمای پیر سختی ۲۱۰ درجه سانتی گراد و زمان ۸ ساعت بدست آمد.