سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش مهندسی عمران داننشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا جاودان – کارشناس ارشد بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد تیرهای عمیق در سازه های مانند ساختمانهای بلند، پلها، سدها، سازه های دریایی، سیلوها و دیواره مخازن در این مقاله یک مدل کامپیوتری برای تحلیل دینامیکی تیرهای عمیق دو سر ساده به کمک نرم افزار ANSYS 5.4 با المان solid 65 ارائه شد. و همچنین آنالیز مودال، تاصیر آرماتورگذاری و هندسه تیر بر روی فرکانسهای پایه تحلیل هارمونیک به دست آوردن بیشینه بار و فرکانس بار سرویس مورد توجه قرار گرفته.است.