سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید مهدویان – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدعلی اصغر قریشی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده:

از میان مدل های انتقال مختلف برای جداسازیغشائی گازها بهترین توصیف توسط مدل انحلال – نفوذ صورت می گیردد. پارامترهای اصلی در این مدل حلالیت و نفوذ ماده رسوخ کننده در غشاء می باشن. برای انتقال گازها از پلیمر های شیشه ای جهت توصیف رفتار پلیمر – گاز مدل دو جذبی هنری – لانگمیر مورد استفاده قرار گرفته است و بر پایه این مدل جذب رفتار نفوذ به صورت مدل عدم تحرک جزئی توصیف می گردد. در کار فعلیتفاوت رفتار جذب CH4 , CO2 در غشاهای پلیمی با تفکیک مدلهای جذب و معرفی پارامتر P50/50 بررسی گردیده و سپس توصیفی نحلیلی از مدل نفوذ مورد استفاده در مراجع بیان شده است و در این رابطه نکاتی مهم خاطر نشان شده است. در پایان نیز میزان اهمیت هر یک از مدهای جذب در نفوذ برای پلیمرهای مختلف برآورد شده است.