سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در اثر فرایند تکراری تزریق آب به لایه های نفوذپذیر خاک و برداشت آب از آنها، لایه های رس بستر تحت تاثیر بارگذاری متناوب ناشی از جریان رو به پایین آب و تغییر در وزن مخصوص خاک قرا ر میگیرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از یک سری فرضیات، یک معادله ی دیفرانسیل ناهمگن غیر خطی برای تحکیم لایه های رس نرم تحت بارگذاری وابسته به زمان ارایه شده و سپس روی روش های مختلف حل آن و موانع پیش رو بحث شده است . در کنارمعرفی روش عددی، یک نمونه از روش های تحلیلی معادله ی مزبور ارایه گردیده است. این معادله نشان می دهد که ضریب تحکیم علاوه بر خصوصیات تراکم پذیری و نفوذپذیری به مقدار سربار وفشار آب منفذی بستگی داشته و در طی فرایند تحکیم به طور مرتب درحال تغییر است.