سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد شکسته بند – مربی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد، پارس آباد مغان
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

در این مقاله، پاسخ بار نهایی و انواع مکانیزمهای خرابی سازه های کش بستی تخت، تحت اثر بارگذاری نامتقارن بادر نظر گرفتن پدیده کمانش عضوی با استفاده از مدل سازی عناصر محدود، با در نظر گرفتن هر دو حالت غیر خطی هندسی و غیر خطی مصالح، به صورت تحلیلی بررسی می شوند. مدل های گسیختگی شامل پاسخ پس کمانشی غیر الاستیک اعضای فشاری با لحاظ کردن ناکاملی اولیه و گسیختگی غیر خطی غیر الاستیک اعضای کششی می باشند. بافتار کش بستی مورد مطالعه از ترکیب مدول های کش بستی هرمی شامل چهار عضو فشاری ایجاد شده است. این بافتار، دارای آرایش پیوسته اعضای فشاری می باشد. مقایسه رفتار بافتار مورد مطالعه تحت تاثیر میزان پیش تنیدگی ، مقادیر نسبت لاغری و مقادیر ناکاملی اولیه اعضای فشاری، از جمله نتایج این تحقیق است.