سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه
حسین شوکتی – دانشیار، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خطوط لوله انتقال سیالات همچون لوله های نفت و گاز تحت اثر نیروهای وارده رفتار مختلفی از خود نشان میدهند.سازه این خطوط در شرایط دهانه آزاد تحت اثرخمش بوده و جداره لوله و اتصالات آن در معرض کمانش خمشی قرار می گیرند. هدف این مقاله ارزیابی رفتار اتصالات مخروطی خطوط لوله (کاهنده قطر) در برابر چنین پدیده کمانشی می باشد. برای این منظور نمونه هایی از خطوط لوله فولادی بهمراه کاهنده مخروطی مدلسازی شده و تحت اثر خمش خالص مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. از نتایج بدست آمده معلوم گشت که نسبت شعاع به ضخامت در اثرپذیریخطوط لوله از تغییرات ضخامت نقش مهمی دارد.