سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر تیموری – دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
نیما پیرایش – دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
حمید خرسند – دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مجید احمدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند اکسی نیتراسیون در نمک مذاب از جمله فرآیندهای جدید جهت افزایش مقاومت به خوردگی، سایش و استحکام خستگی قطعات فولادی می باشد . در این فرآیند، فولاد در یک حمام مذاب شامل
سیاناتها و یا سیانیدهای فلزات قلیایی تحت عملیات نیتراسیون قرار می گیر د. سپس قطعات جهت افزایش مقاومت به خوردگی، دریک حمام اکسیدی مذاب کوئنچ می شوند. در این تحقیق مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن AISI-316 در طی فرآیند اکسی نیتراسیون در حمام های نمک مذاب، مورد مطالعه قرار می گیرد. محدوده دمایی ۵۸۰-۴۸۰ درجه سانتیگراد جهت نیتراسیون و دمای ۴۵۰°سانتیگرادبرای اکسیداسیون انتخاب شد . به کمک اندازه گیری های پتانسیل مدار باز و پلاریزاسیون در محیط خورنده ۳/۵% وزنی کلرید سدیم، مقاومت به خوردگی نمونه ها بررسی شد . نتایج بیانگر تاثیر قابل توجه فرآیند اکسیداسیون بر افزایش مقاومت به خوردگی نمونه های نیترید شده بود.