سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی داستانگو – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی مواد- متالوژی، دانشگاه سمنان
علی حبیب اله زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
علی گچ پزیان – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی مواد- متالوژی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله اثر حضور پوشش آلومینیزه بر فولاد CK45 بر روی مقاومت به خوردگی آن در محیط های مختلف و نیز بر روی مقاومت به اکسایش آن در مقایسه با ۳ نوع فولاد دیگر بررسی شد. مقاومت به خوردگی پوشش آلومینیزه، طی یک هفته (۱۶۸ ساعت)، به روش غوطه وری در محیط های آب دریا، آب نمک، محلول سود، محلول آبی H2S و محلول اسید سولفوریک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد در مقایسه با این مقاومت در ۳ نوع فولاد CK45 ،ST37 و ۳۱۶L زنگ نزن سنجیده شد. آزمون اکسیداسیون نیز در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۰۰ ساعت در مجاورت هوا، در مقایسه با این مقاومت در همان ۳ نوع فولاد انجام گردید. نتایج بیانگر این مطلب بود که پوشش های آلومینیوم، در محیط های دریا، آب نمک دارای مقاومتی مشابه با فولاد زنگ نزن بوده و مقاومت آن در برابر دو فولاد دیگر بهتر است. در مقابل پوشش آلومینیزه دارای مقاومت کمتری در محیطهای قلیایی و اسید سولفوریک بوده و مقاومت آن حتی از فولادهای کربنی بدون پوشش ه کمتر است. مقاومت به اکسایش پوشش آلومینیزه در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد بلا استثنا برتر از سایر فولادهای مورد مطالعه در این تحقیق بود.