سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
حامد معتمدی – کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

در سال های اخیر، روش تقویت و مقاوم سازی سازه ها با استفاده از کامپوزیت های FRP رواج بسیار یافته است. بنابراین لازم است که رفتار کامپوزیت های FRP درمقاوم سازی سازه ها ارزیابی شود تا از تمام پتانسیل آنها در مقاوم سازی استفاده گردد. با توجه به اهمیت مسئله تغییر شکل های دراز مدت بتن (خزش و جمع شدگی) و تاثیری که این مسئله در توزیع و باز توزیع نیروها می گذارد، در این مقاله رفتار وابسته به زمان بتن های محصول شده با FRP تحت بارهای محوری مداوم و در شرایط دما و رطوبت نسبی ثابت مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور، نمونه های بتنی استوانه ای ساخته شده و با استفاده از دو نوع الیاف کربنشیشه و در تعداد لایه های مختلف تقویت میشود. با اندازه گیری تابع زمان این تغییر شکل ها و مقایسه آنها با نمونه های شاهد، اثر لایه های تقویتی به صورت یک مجموعه ضرایب اصلاح ارائه می گردد.