سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا نوتاش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
امیر رفاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

در این مقاله یک سری تست های عملی برای مطالعه رفتار ایمپالس متر (پاندول بالستیک) در برابر بارگذاری انفجاری انجام گرفته است. ماده منفجره در جرمها و فواصل مختلف از صفحات ایمپالس متر، قرار داده شده و صفحات حول محوری که به پایه پاندول متصل هستند، دوران می نمایند. مقدار ماکزیمم زاویه چرخش در هر بار بارگذاری به عنوان پارامتر اولیه جهت اندازه گیری ایمپالس یا ضربه وارده در اثر انفجارهای مختلف استفاده یمشود. تست ها با کم و زیاد کردن جرم ماده منفجره و فاصله بین صفحات ایمپالس متر و ماده منفجره انجام می گیرد. برای بررسی پدیده ایمپالس مجموه ای از مدل های تحلیلی با استفاده از تئوری موج ضربه و روابط دینامیکی جهت محاسبه میزان ماکزیمم و زاویه چرخش صفحات ایمپالس متر ارائه شده است. مقادیر حاصل از تست ها با مقادیر حاصل از روابط تئوری مقایسه گردیده وروابط بین این مقادیر با تعریف تابع خطا بین داده ها بدست آمده است. این رابطه با درصد خطای کمتر از ۱۰ می تواند ایالس وارده از بارگذاری انفجاری را محاسبه کند.