سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد صباغی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشاور تح
محسن بهرامی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد یوسفی –

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی رایانه ای شناور جرثقیل دار ابوذر ١٢٠٠ پرداخته می شود . در آغاز، عوامل مؤثر در یک عملیات باربرداری به طور کوتاه شرح داده می شوند . برای هر کدام از این عوامل، شرایط خاصی در نظر گرفته می شود.شناور در چهار وضعیت از حیث شرایط محیطی و فیزیکی، شبیه سازی می شود . دستاوردهای شبیه سازی نشان می دهند که هنگامی که جرم آویخته به قلاب بازوی جرثقیل، کوچک باشد، تأثیر حرکت بار بر حرکت شناور قابل چشم پوشی است . این تأثیر با افزایش جرم بار افزایش می یابد . همچنین، نتایج به دست آمده از شبیه سازی شناور در جهت های مختلف برخورد موج، باد و جریان با شناور، نشان می دهند که بهتر است در حین عملیات باربرداری،وضعیت شناور را طوری تنظیم کرد که این پدیده های محیطی در راستای طول شناور با آن برخورد کنند