سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی اصغر حمیدی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی ویژگیها و خصوصیات افشانده (اسپری) های سوختهای مایع در داخل محفظه های احتراق از اهمیت خاصی برخوردار است. این ویژگیها تعیین کننده نحوه احتراق سوخت، آزاد شدن انرژی و تولید احتمالی الاینده هاست. در این مقاله به بررسی ویژگی های یکی از انواع این افشانده ها پرداخته میشود. عمل تزریق سوخت درموتورهای دیزلی در یک زمان بسیار کوتاه انجم می گیرد. افشانده حاصله با هوای داخل موتور ترکیب شده و می سوزد. نحوه ترکیب و سوختن افشانده بستگی به ویژگیهایی چون طول و سرعت نفوذ افشانده و نیز زاویه پاشش آن دارد که در این مطالعه موردب ررسی آزمایشگاهی قرار گرفته اند.