سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر کریم زاده شهانقی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
امین ناموری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
اشکان محمدزاده جسور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

رفتار دی الکتریکی عایقهای چینی آلوده توسط روشهای تجربی و شیوه های شبیه سازی قابل بررسی می باشد. نتایج تجربی و استفاده از مدلهای ریاضی شناخته شده برای عایقهای آلوده موجب پیدایش ثابت قوس گردید . همچنین تحقیقات بعدی نشان داد که ثابت قوسیک پارامترمستقلازنوععایق و روشهای آلودگی تجربی(salt fog or solid layer cool fog method) میباشد. این خصوصیت موجب می شود که ما بتوانیم یک مدل کلی برایعایقهای آلوده در نظر بگیریم.بنابراین در این بررسی برخی پارامترهای مهم و بحرانی برای تخلیه های الکتریکی که عبارتند از ولتاژ، جریان و دما توسط مدل گسترش یافته و استفاده از ابعاد هندسی عایق، شدت آلودگی و ثابت قوس قاب ل محاسبه خواهد بود.در این تحقیق انواع مختلف عایقهای چینی مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات پارامترهای بحرانی آنها با تغییر چگالی آلودگی لایه ای تعیین گردیده است . همچنین تاثیر ابعاد هندسی و شکل عایقها بر روی پارامترهای بحرانی در این تحقیق مدنظر خواهد بود . بعلاوه، روابط تحلیلی بین پارامترهای بحرانی ذکر شده و چگالی نمک ته نشین شده، ابعاد، شکل و نوع عایق تعیین می گردد.