سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رمضانی هرندی – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
علی اکبر یوسفی – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
کوروش کبیری – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
امیر ارشاد لنگرودی – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف

چکیده:

در این پژوهش ، رفتار رئولوژیکی حالت متورم پلیمرهای سوپر جاذب (که در درصدهای مولی متفاوت غلظت شبکه ساز تهیه شده اند)، تحت فشار های مختلف در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بررسی شدده است. از آنجایی که رفتار ویسکوالاستیک پلیمرها به نوعی بیانگر ساختار داخلی آنها است، بنابراین، برای تحلیل رفتار رئولوژیکی سوپر جاذب ها از پارامترهای ویسکوالاستی خطی از قبیل مدول ذخیره که مربوط به بخش کشسان شبکه پلیمری است، و همچنین گرانروی مختلط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد مولی غلظت شبکه ساز (چگالی شبکه بندی) ، مدول ذخیره و همچنین ویسکوزیته مختلط ژل متورم افزایش می یابد.