سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن کیماسی – دانشجوی کارشناسی دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی تهران
محمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی تهران

چکیده:

در این تحقیق رفتار رانندگان وسایل نقلیه ای که مسیرهای فرعی دارای چراغ چشمک زن قرمز و یا تابلوی ایست وارد تقاطع اصلی، فرعی م یشوند، مورد بررسی قرار گرفته، مطالعة خصوصیات حرکتی وسایل نقلیه پس ار رعایت و عدم رعایت توقف در تقاط عها اطلاعات بسیار مفیدی نظیر رابطة زمان عبور برحسب عرص تقاطع را مشخص ساخته، که این رابطه در طرح هندسی تقاط عها برای محاسبة حداقل فاصلة دید تقاطع به کار میرود